Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor pentru proiectul, ?Reabilitarea zonei urbane < Dealul Cetatii > monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata, din municipiul Deva? - incintele II si III.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
30.504.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EURAS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135453/02.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134291
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Deva
Adresa postala: Piata Unirii nr. 4, Localitatea: Deva, Cod postal: 330152, Romania, Punct(e) de contact: Mircia Muntean, Tel. +40 254/213435, In atentia: Mircea Davidescu, telefon0731 800911, Email: [email protected], Fax: +40 254/226176, Adresa internet (URL): www.primariadeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor pentru proiectul, ?Reabilitarea zonei urbane < Dealul Cetatii > monument al naturii si istoric cu valoare turistica ridicata, din municipiul Deva?- incintele II si III.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cetatea din municipiul Deva, incintele II si III
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea Cetatii din Municipiul Deva prin executarea lucrarilor de descarcare de sarcina arheologica, lucrari de rezistenta, arhitectura, terasare, instalatii si racordare electrica, incintele II si III si reabilitarea drumurilor si aleilor de acces.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30, 504, 000RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S91-150349din12.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6645 Denumirea: Reabilitarea zonei urbane < Dealul Cetatii > monument al naturii si istoric cu valoare turistica rid
V.1) Data atribuirii contractului 28.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURAS S.R.L.
Adresa postala: b-dul Sanatatii, bl. K.7, ap. 3, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440182, Romania, Tel. 0744533821, Email: [email protected], Fax: 0361/801165, Adresa internet (URL): www.euras-sm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30504000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 12
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
1 - Retele si instalatii electrice - racordare instalatii la utilitati , instalatii electrice interioare si iluminat arhitectural .2 - Cercetare arheologica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013- Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.1. ? Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizareainfrastructurilor conexe;
VI.2) Alte informatii
Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care sunt in aceasta situatie, sa transmita o noua propunere financiara, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante pana la o data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata.In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul si imprejurimile, pentru a fi in masura sa evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, toate datele necesare ce ar putea fi utile in intocmirea ofertei.In cazul in care ofertantul nu participa la vizitarea amplasamentului si nu sesizeaza eventualele neconcordante care ar putea aparea intre documentatia depusa in SEAP si situatia existenta pe teren, in vederea clarificarii acestora inainte de data deschiderii ofertelor, isi asuma toate riscurile ce decurg din acest fapt. Acest lucru nu-l exonereza pe ofertant de obligatiile pe care si le asuma prin prezentul contract.Vizitarea amplasamentului se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, orele 8.00 -15.00 impreuna cu un reprezentant al Primariei Municipiului Deva.NOTA. Avand in vedere anvergura si complexitatea lucrarilor, nu se accepta ca o persoana sa ocupe doua sau mai multe functii din cele mentionate ca persoane responsabile cu executia lucrarilor.Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi prezentate in original/sau copie legalizata a documentelor originale/sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite obligatoriu de traducerea autorizata si legalizata in limba romana a acestora.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: Str.1Decembrie , nr. 35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330025, Romania, Tel. +40 254211574, Fax: +40 254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Deva- Compartimentul Achizitii
Adresa postala: Piata Unirii, nr 4, Localitatea: Deva, Cod postal: 330152, ,Romania, Tel. +40 254210072, Fax: +40 254210072
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer