Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor pentru realizare "Alimentare cu apa a comunei Bogdana Judetul Teleorman?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.058.050 RON

Castigatorul Licitatiei: TEL DRUM S.A.
Anunt de atribuire numarul 90412/18.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 85653
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BOGDANA (PRIMARIA COMUNEI BOGDANA)
Adresa postala:  COMUNA BOGDANA - SAT BOGDANA, Localitatea:  Bogdana, Cod postal:  147020, Romania, Punct(e) de contact:  Stroe Luminita, Tel. 0247329013, In atentia:  Stroe Luminita, Email:  [email protected], Fax:  0247329013, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executia lucrarilor pentru realizare "Alimentare cu apa a comunei Bogdana Judetul Teleorman?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Bogdana, judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrarile pentru realizare "Alimentare cu apa a comunei Bogdana Judetul Teleorman?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.2)
45252126-7-Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 058, 049.81RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere:
2.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor
20%
Descriere:
3.
Perioadade mobilizare (durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei)
10%
Descriere:
4.
Durata garantiei lucrarii
9%
Descriere:
5.
Durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1725 Denumirea: Executia lucrarilor pentru realizare "Alimentare cu apa a localitatii Bogdana, judetul Teleorman"
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140102, Romania, Tel. 0247316976, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0247316977
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3706799.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3410125.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
S.C. GEOFOR DIVERT S.R.L. pentru executie "Foraje puturi"S.C. GRIMAR S.R.L. pentru executie "Instalatii electrice"
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.Documentele: certificat de urbanism, autorizatie de construire, proiect tehnic (planse desenate) detalii de executie, caiete de sarcini, nu sunt in format electronic si nu pot fi atasate in SEAP. In acest sens, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentele mentionate mai sus, conform prevederilor art.40 alin.(2) din OUG 34/2006, modificata si completata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios?administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al comunei Bogdana
Adresa postala:  comuna Bogdana, judetul Teleorman, Localitatea:  Bogdana, Cod postal:  147020, Romania, Tel. 0247329013, Email:  [email protected], Fax:  0247329013
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer