Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia si livrarea a 3 (trei) bucati sisteme tubulare pentru boilere de baza si varf


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
549.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TESS CONEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 80476/16.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68432
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Adresa postala: SOS BORSULUI NR. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel.0359409505, int.130, In atentia: Buta Rodica Sef Birou Achizitii Publice, Email: [email protected].ro, Fax: 0259463661, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executia si livrarea a 3 (trei) bucati sisteme tubulare pentru boilere de baza si varf
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, Sos. Borsului, nr. 23, judetul Bihor.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in executia si livrarea a 3 (trei) bucati sisteme tubulare pentru boilere de baza si varf din CET 1 Oradea, in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44621221-4 - Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
549, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 39R Denumirea: Executia si livrarea a 3buc. sisteme tubulare pentru boilere de baza si varf
V.1) Data atribuirii contractului 8/18/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TESS CONEX S.A.
Adresa postala: Str. SILVESTRU, nr. 152, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Tel.0232211871, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0232245955, Adresa internet (URL): www.conexgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 670000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 549000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP, atasata la anuntul de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021- 310.46.41, Fax: 021- 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Parcul Traian, nr. 10, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259/426883
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Borsului, nr. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel.0359-409505, Fax: 0259-463661
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.09.2009 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer