Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - executie - Dig halaucesti: brese, judetul Iasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
603.866 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. VEGA 93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 47510/12.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SIRET BACAU
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: TUDORITA LUNGU, Tel.0234 / 541.646, Email: [email protected], Fax: 0234 / 510.050, Adresa internet (URL): Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
gospodarirea apelor
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
executie - Dig halaucesti: brese, judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarile propuse a se executa sunt situate pe malul drept al rauluiSiret, in zona km 2+ 600-km 800+100 a digului Halaucesti, judetul Iasi.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie - Dig halaucesti: brese, judetul Iasi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
603, 865.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 142 Denumirea: executie - Dig Halaucesti: brese, judetul Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 9/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VEGA 93 S.R.L.
Adresa postala: str. Siderurgistilor, nr.7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800478, Romania, Tel.0236.464.116, Fax: 0236.473.087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 603865.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234.513.296, Fax: 0234.514.275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Deciziile C.N.S.C. pot fi atacate cu plangere in termen de 10 zile de la comunicare conform art.280 al.5 din O.U.G. nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Siret Bacau Comp. Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234.541.646, Fax: 0234.510.050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2008 07:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer