Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI : CONSTRUIRE CENTRU DE BATRANI IN LOCALITATEA SANTAUL MARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.578.066 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROCIV CONS SRL
Anunt de atribuire numarul 104706/22.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121850
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABORS
Adresa postala: Bors, nr.200, Localitatea: Bors, Cod postal: 417075, Romania, Punct(e) de contact: BATORIGEZA, Tel. +40 0259316155, In atentia: LILEGEORGETA, Email: [email protected], Fax: +40 0259417291, Adresa internet (URL): http: //www.pcbors.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIELUCRARI : CONSTRUIRECENTRU DE BATRANIIN LOCALITATEASANTAUL MARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Jud.Bihor, comuna Bors, loc.Santaul Mare
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari: Construire centru de batrani in localitatea Santaul Mare constandObiect 1 Constructii si instalatiiObiect 2 Utilaje fara montaj si echipamente de transportObiect 3 Organizare santier
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215212-6 - Lucrari de constructii de aziluri de batrani (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 578, 065.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1771/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4379 Denumirea: Construire Centru de batrani in localitatea Santaul Mare
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROCIV CONS SRL
Adresa postala: Oradea , str.Olimpiadei , nr 29 , bl. P+10, ap 45, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410151, Romania, Tel. +40 0259465516, Email: [email protected], Fax: +40 0259465516
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3544270.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4578065.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Fondul European agricol pentru Dezvoltare Rurala -Masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): tttp: //cnsc.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: str.Parcul Traian , nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 0259426728, Email: [email protected], Fax: +40 0259426780
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNABORS(PRIMARIA COMUNEI BORS)
Adresa postala: Judetul Bihor, localitatea Bors, nr.200, Localitatea: Bors, Cod postal: 417075, Romania, Tel. +40 0259316155, Email: [email protected], Fax: +40 0259417291
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2012 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer