Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - executie constructie sediu OCPI Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.161.040 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DAFORA SA
Anunt de atribuire numarul 4262/13.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 3498
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SIBIU
Adresa postala: Calea Dumbravii 34, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550324, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Soare, Tel.0269-217477, Email: [email protected], Fax: 0269-218145, Adresa internet (URL): www.ocpisibiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
executie constructie sediu OCPI Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sibiu, str. C. Dumbravii nr. 34
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie constructie sediu OCPI Sibiu D+P+3E
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 161, 040RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
programul calitatii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2883/28.02.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5219/2007 Denumirea: construire sediu OCPI Sibiu D+P+3E
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DAFORA SA
Adresa postala: Medias, Piata Ferdinand I nr 15, jud. Sibiu, Localitatea: Medias, Cod postal: 551002, Romania, Tel.0269-841668, Fax: 0269-841618, Adresa internet (URL): www.dafora.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3900000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4161040.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 14
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr. nr. 38, sect. I, etaj 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OCPI SIBIU
Adresa postala: Str. C. Dumbravii nr. 34, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550324, Tel.0269217477, Email: [email protected], Fax: 0269218145, Adresa internet (URL): www.ocpisibiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2007 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer