Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE DE LUCRARI - COVOARE ASFALTICE defalcate pe urmatoarele loturi: LOT 1: DJ 108 S, LOT 2: DJ 108 B, LOT 3: DJ 110, LOT 4: DJ 110B, LOT 5: DJ 108D, LOT 6: DJ 109E


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.418.647 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANS BITUM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 101915/26.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88093
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala:  P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450058, Romania, Punct(e) de contact:  Maria Vultur, Tel. 0260614120, Email:  [email protected], Fax:  0260661097, Adresa internet (URL):  http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE DE LUCRARI- COVOARE ASFALTICE defalcate pe urmatoarele loturi: LOT 1: DJ 108 S, LOT 2: DJ 108 B, LOT 3: DJ 110, LOT 4: DJ 110B, LOT 5: DJ 108D, LOT 6: DJ 109E
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: - LOT 1: DJ 108 S: SIMISNA ? HASMAS ? ZALHA, km 4+700-21+000- LOT 2: DJ 108 B: SURDUC ? GIRBOU ? CERNUC, km 4+500-6+000, 12+000-15+000, 19+000-20+000
- LOT 3: DJ 110: CARASTELEC ? DJ 108 F, km 16+750-24+000
- LOT 4: DJ 110B: ILISUA ? LOMPIRT, km 12+333-15+908
- LOT 5: DJ 108D: CRISENI ? CEHU SILVANIEI ? LIM. JUD. MM, km 0+000-2+800, 3+200-22+550, 24+500-28+000
- LOT 6: DJ 109E: RUS ? BUZAS, km 31+000-35+900
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE DE LUCRARI- COVOARE ASFALTICE defalcate pe urmatoarele loturi: - LOT 1: DJ 108 S: SIMISNA ? HASMAS ? ZALHA, km 4+700-21+000- LOT 2: DJ 108 B: SURDUC ? GIRBOU ? CERNUC, km 4+500-6+000, 12+000-15+000, 19+000-20+000- LOT 3: DJ 110: CARASTELEC ? DJ 108 F, km 16+750-24+000- LOT 4: DJ 110B: ILISUA ? LOMPIRT, km 12+333-15+908- LOT 5: DJ 108D: CRISENI ? CEHU SILVANIEI ? LIM. JUD. MM, km 0+000-2+800, 3+200-22+550, 24+500-28+000- LOT 6: DJ 109E: RUS ? BUZAS, km 31+000-35+900
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 418, 646.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
55/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8121 Denumirea: COVOR ASFALTIC peDJ 108 S: SIMISNA ? HASMAS ? ZALHA, km 4+700-21+000
V.1) Data atribuirii contractului 7/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BITUM S.R.L.
Adresa postala:  IP, NR. 265/E, Localitatea:  Ip, Cod postal:  457210, Romania, Tel. 0040260671717, Email:  [email protected], Fax:  0040260671717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2863785.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2046075.86 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8122 Denumirea: COVOR ASFALTIC DJ 108 B: SURDUC ? GIRBOU ? CERNUC, km 4+500-6+000, 12+000-15+000, 19+000-20+000
V.1) Data atribuirii contractului 7/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Drum Construct S.R.L.
Adresa postala:  str.Principala, nr.60/F, Localitatea:  Pericei, Cod postal:  457160, Romania, Tel. 0741344106, Email:  [email protected], Fax:  0260672733, Adresa internet (URL):  www.drumconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850192.87 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 648765.28 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8123 Denumirea: COVOR ASFALTIC pe DJ 110: CARASTELEC ? DJ 108 F, km 16+750-24+000
V.1) Data atribuirii contractului 7/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BITUM S.R.L.
Adresa postala:  IP, NR. 265/E, Localitatea:  Ip, Cod postal:  457210, Romania, Tel. 0040260671717, Email:  [email protected], Fax:  0040260671717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 118525.56 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 832318.29 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 8323 Denumirea: COVOR ASFALTIC peDJ 110B: ILISUA ? LOMPIRT, km 12+333-15+908
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BITUM S.R.L.
Adresa postala:  IP, NR. 265/E, Localitatea:  Ip, Cod postal:  457210, Romania, Tel. 0040260671717, Email:  [email protected], Fax:  0040260671717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 440466.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 299466.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 8124 Denumirea: COVOR ASFALTIC DJ 108D: CRISENI ? CEHU SILVANIEI ? LIM. JUD. MM, km 0+000-2+800, 3+200-22+550, 24+50
V.1) Data atribuirii contractului 7/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Drum Construct S.R.L.
Adresa postala:  str.Principala, nr.60/F, Localitatea:  Pericei, Cod postal:  457160, Romania, Tel. 0741344106, Email:  [email protected], Fax:  0260672733, Adresa internet (URL):  www.drumconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4942205.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3894184.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 8126 Denumirea: COVOR ASFALTIC pe DJ 109E: RUS ? BUZAS, km 31+000-35+900
V.1) Data atribuirii contractului 7/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BITUM S.R.L.
Adresa postala:  IP, NR. 265/E, Localitatea:  Ip, Cod postal:  457210, Romania, Tel. 0040260671717, Email:  [email protected], Fax:  0040260671717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 757738.91 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 697835.97 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL SALAJ
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu, nr.12, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450067, Romania, Tel. 0260/613850, Fax:  0260/611551
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala:  P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 12, Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450058, Romania, Tel. 0260-614120, Email:  [email protected], Fax:  0260-661097, Adresa internet (URL):  www.cjsj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2010 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer