Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - executie de lucrari suplimentare pentru obiectivul ?Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu- Pietroasa- Cabana Padis, km 0+000 - 13+100 si km 19+650 - 35+100, L= 28,550 km judetul Bihor?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.381.213 RON

Castigatorul Licitatiei: MBS GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142860/15.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136380
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Punct(e) de contact: MONIKA BARANY, Tel. +40 0259441317, In atentia: CHESELI FILIP, Email: [email protected], Fax: +40 0259441317, Adresa internet (URL): www.cjbihor.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
executie de lucrarisuplimentare pentru obiectivul ?Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu- Pietroasa- Cabana Padis, km 0+000 - 13+100 si km 19+650 - 35+100, L= 28, 550 km judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 763 Sudrigiu- Pietroasa- Cabana Padis, km 0+000 - 13+100 si km 19+650 - 35+100, L= 28, 550 km judetul Bihor?
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie de lucrarisuplimentare pentru obiectivul ?Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu- Pietroasa- Cabana Padis, km 0+000 - 13+100 si km 19+650 - 35+100, L= 28, 550 km judetul Bihor?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 381, 213.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3836/27.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5954 Denumirea: Executie de lucrarisuplimentare pentru obiectivul ?Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu- Pie
V.1) Data atribuirii contractului 15.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MBS GROUP S.R.L.
Adresa postala: Str. LOTUS nr. 12, bl. C1, sc A, etj. 2, ap. 5, Localitatea: Turda, Cod postal: 401053, Romania, Tel. 0264/432.744, Email: [email protected], Fax: 0264/432.744
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1451425.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1381213.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 ( POR) Axa de interventie 2, Domeniul de interventie 2.1, cod SMIS 1418 Fondul European de Dezvoltare Regionala ? unul din fondurile structurale ale Uniuniii Europene, din bugetul de stat si o contributie din bugetul local.
VI.2) Alte informatii
Daca pe primul loc se claseaza doua oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestor oferte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2013 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer