Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari constructii de montaj . ? Baraj de priza Clucereasa pe raul Targului , judetul Arges?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.056.608 RON

Castigatorul Licitatiei: CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99902/17.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 89496
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Adresa postala:  str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110 147, Romania, Punct(e) de contact:  DELIA LITA, Tel. 0248 223449;0740247811, Email:  [email protected], Fax:  0248 220878, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarire a apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari constructii de montaj . ? BarajdeprizaClucereasaperaulTargului , judetulArges?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Lucrarile propuse a se executa sunt situate la barajulClucereasa , judetulArges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile propuse a se executa sunt situate la barajulClucereasa , judetulArges, cf.caiet de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 056, 608.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
tehnic
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 82 Denumirea: Baraj de priza Clucereasa pe raul Targului, judetul Arges
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala:  Str POPA SAPCA , BL. P3, SC. C, AP6, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  0300, Romania, Tel. 0248221267, Email:  [email protected], Fax:  0248221267, Adresa internet (URL):  www.conizromarg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7636134.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4056608.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): finantat din credite externe acordate de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, cuprinse in proiectul F/P 1579/2006 si cofinantat de la bugetul de stat.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala:  str.Victoriei 22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110059, Romania, Tel. 0248/219374, Fax:  0248/2129374
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala:  str.Victoriei 22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110059, Romania, Tel. 0248/219374, Fax:  0248/2129374
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic-Contencios
Adresa postala:  str.Calea Campulung, nr.6-8, Arges, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110147, Romania, Tel. 0248/208718, Fax:  0248/220878
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2010 08:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer