Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
93.874.760 RON

Castigatorul Licitatiei: MONDECO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129757/14.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127604
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Sector 1, cladirea Infinity Building Corp A, etaj 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul D.A.D., Tel. +40 732740964, In atentia: Andreea Madalina Vlad, Email: [email protected], Fax: +40 214060470, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: LOT 1 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Braila, Buzau, Vrancea, Galati, Covasna, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava, Botosani;LOT 2 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Tulcea;LOT 3 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Arges, Olt, Teleorman;LOT 4 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele SatuMare, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Maramures, Hunedoara, Mures;
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot1: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Braila, Buzau, Vrancea, Galati, Covasna, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava, Botosani;Lot2: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Tulcea;Lot3: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Arges, Olt, Teleorman;Lot4: Executie de lucrari de demolare si de excavare/remediere/decontaminare/umplere pentru sonde si facilitatile aferente acestora (inclusiv drumuri de acces) si pentru facilitati (batale, parcuri de rezervoare si depozite petroliere) pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Maramures, Hunedoara, Mures;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111100-9 - Lucrari de demolare (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45112340-0-Lucrari de decontaminare a solului (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45112400-9-Lucrari de excavare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
93, 874, 762.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Lucrari demolare/remediere/decontaminare sonde si facilitati de suprafata (2011)
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S170-280296din06.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8460015162/17.07.2012 Denumirea: Acord cadru executie de lucrari -lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONDECO S.R.L.
Adresa postala: Str. 22 Decembrie Nr 27, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720231, Romania, Tel. 0040230519398, Email: [email protected], Fax: 0040230519398, Adresa internet (URL): www.mondeco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7428787.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5672265.87 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 24, 690, 806.11 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8460015163/17.07.2012 Denumirea: Acord cadru executie de lucrari -lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Consal Trade Srl
Adresa postala: B-dul Aurel Vlaicu nr. 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241588482, Email: [email protected], Fax: 0241589520, Adresa internet (URL): www.consaltrade.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10327694.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7331410.73 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 31, 912, 897.79 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8460015164/17.07.2012 Denumirea: Acord cadru executie de lucrari -lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIVANI SALUBRITATE S.A.
Adresa postala: Tarlaua327/4, Parcela 11, jud. Ialomita, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920081, Romania, Tel. +40 (749195799), Email: [email protected], Fax: +40 (0749715798), Adresa internet (URL): www.vivani-deseuri.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6296888.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5098439.12 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 22, 192, 995.67 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 8460015165/17.07.2012 Denumirea: Acord cadru executie de lucrari -lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONDECO S.R.L.
Adresa postala: Str. 22 Decembrie Nr 27, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720231, Romania, Tel. 0040230519398, Email: [email protected], Fax: 0040230519398, Adresa internet (URL): www.mondeco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5009810.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3463912.17 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 15, 078, 063.29 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
raportarea atribuirii contractului conform HG219/2012 s-a facut sub de notificare 27328/17.07.2012
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, Sectia Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii nr 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl., Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2012 17:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer