Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?EXECUTIE DE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI INTEGRAT : ? Retea canalizare menajera si statie de epurare localitatile Mindra si Loamnes; Prima infiintare de retea pentru distributia apei in localitatile Loamnes si Mindra; Modernizare strada Moiste sat Alam


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.252.370 RON

Castigatorul Licitatiei: SINECON S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 112431/16.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107465
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LOAMNES (PRIMARIA LOAMNES)
Adresa postala:  str. Principala nr.203, Localitatea:  Loamnes, Cod postal:  557120, Romania, Punct(e) de contact:  Maria Greavu, Tel. 0269537101, In atentia:  Rusu Nicolae, Email:  [email protected], Fax:  0269537179, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?EXECUTIE DE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI INTEGRAT : ? Retea canalizare menajera si statie de epurarelocalitatile Mindra si Loamnes; Prima infiintare de retea pentru distributia apei in localitatile Loamnes si Mindra; Modernizare strada Moiste sat Alamor;, judetul Sibiu ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Loamnes, Mandra, Alamor, comuna Loamnes
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- EXECUTIE DE LUCRARI, pentru investitia: PROIECT INTEGRAT: - Actiunea 1Retea canalizare menajera si statie de epurarelocalitatile Mindra si Loamnes- Actiunea 2Prima infiintare de retea pentru distributia apei in localitatile Loamnes si Mindra- Actiunea 3Modernizare strada Moiste sat Alamor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 252, 370RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4655/22.11.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 987 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 3/25/2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SINECON S.R.L.
Adresa postala:  Str. Morilor, Nr. 51, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550197, Romania, Tel. 0269/227760, Email:  [email protected], Fax:  0269/227872, Adresa internet (URL):  www.sinecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11533294.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11252370.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Bugetul local si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 322 ?Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale?.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL SIBIU -SECTIA COMERCIALA
Adresa postala:  B-dul Victoriei Nr. 11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania, Tel. 0269-217104, Email:  [email protected], Fax:  269-217702, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Comuna Loamnes - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  Str. Principala nr. 203, Localitatea:  Lomanes, Cod postal:  557120, Romania, Tel. 0269/537101, Email:  [email protected], Fax:  0269/5371179, Adresa internet (URL):  www.comunaloamnes.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Loamnes
Adresa postala:  Str. Principala nr. 203, Localitatea:  Lomanes, Cod postal:  557120, Romania, Tel. 0269/537101, Email:  [email protected], Fax:  0269/5371179, Adresa internet (URL):  www.comunaloamnes.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2011 21:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer