Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari pentru Infiintarea retelei de apa, a retelei de canalizare si statie epurare in satul Salcia, modernizare drumuri comunale si construirea unei gradinite noi in satul Salcia, comuna Argetoaia, judetul Dolj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.916.750 RON

Castigatorul Licitatiei: VICEXPERT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93458/12.05.2010
Informatii anunt de participare asociat 83378
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ARGETOAIA
Adresa postala: strada Constantin Argetoianu, Localitatea: Argetoaia, Cod postal: 207035, Romania, Punct(e) de contact: DANIEL DRULA, Tel.0251/452701, Email: [email protected], Fax: 0251/452701, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari pentru Infiintarea retelei de apa, a retelei de canalizare si statie epurare in satul Salcia, modernizare drumuri comunale si construirea unei gradinite noi in satul Salcia, comuna Argetoaia, judetul Dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Argetoaia, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari pentru Infiintarea retelei de alimentare cu apa, a retelei de canalizare si statie epurare in satul Salcia, modernizare drumuri comunale si construirea unei gradinite noi in satul Salcia, comuna Argetoaia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 916, 750RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Termen de executie
10%
Descriere:
3.
Perioada garantie acordata lucrarilor
10%
Descriere:
4.
Factor tehnic
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2476 Denumirea: Reatea apa, canalizare, drumuri comunale si construire gradinita in comuna Argetoaia, Dolj
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VICEXPERT S.R.L.
Adresa postala: Aleea Olanesti, Nr.2, Bloc B 3, Scara B, Parter, Ap.4, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240152, Romania, Tel.0250-738 888, Email: [email protected], Fax: 0250-738 888
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8219560.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6916750.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect Integrat finantat prin PNDR Masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251415600, Fax: 0251415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECRETAR
Adresa postala: PRIMARIA ARGETOAIA , str Constantin Argetoianu, nr.186, Localitatea: ARGETOAIA, Cod postal: 207035, Romania, Tel.0251452701, Fax: 0251452701
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2010 17:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer