Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Amenajare rau Moldova pentru apararea frontului de captare a orasului Falticeni la Baia, judetul Suceava" - etapa II.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.456.797 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. VEGA 93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 76623/25.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 76977
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SIRET BACAU
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0234.537.383, In atentia: ing. Iulian-Sorin ALBESCU, Email: [email protected], Fax: 0234.510.050, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Amenajare rau Moldova pentru apararea frontului de captare a orasului Falticeni la Baia, judetul Suceava" - etapa II.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarile propuse a se executa sunt situate in bazinul hidrografic al raului Moldova, localitatea Baia, in zona statiei de captare a apei pentru alimentare cu apa potabila a orasului Falticeni, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita executarea lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii Amenajare rau Moldova pentru apararea frontului de captare a orasului Falticeni la Baia, judetul Suceava" - etapa II.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 456, 797RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5334/23.04.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 58 Denumirea: Execut. lucrari ptr. Amenajare rau Moldova ptr. aparare front de captare oras Falticeni la Baia
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VEGA 93 S.R.L.
Adresa postala: str. Siderurgistilor, nr. 7, tronson 4, bloc PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel.0236.473105, Fax: 0236.473087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20304160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10456797.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Obiectivul de investitii este finantat din credite externe acordate de B.D.C.E. si cofinantat de la Bugetul de Stat, cuprinse in proiectul F/P 1579/2006.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234.513.296, Fax: 0234.514.275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor SIRET Bacau Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234.541.646 interior 135, Email: [email protected], Fax: 0234.510.050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2010 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer