Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE DRUMURI, ALEI CAROSABILE, SPATII VERZI ANSAMBLU DE LOCUINTE PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.430.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GARDEN CENTER GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85218/05.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 71679
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Calarasi
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel.0242313944, INT118, In atentia: RADAN LILI, Email: [email protected], Fax: 0242318574, Adresa internet (URL): www.primariacalarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE DRUMURI, ALEI CAROSABILE, SPATII VERZI ANSAMBLU DE LOCUINTE PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL CALARASI, PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA, JUD CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE DRUMURI, ALEI CAROSABILE, SPATII VERZI ANSAMBLU DE LOCUINTE PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA, CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 430, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36526 Denumirea: EXECUTIE DRUMURI ALEI CAROSABILE SPATII VERZI ANSAMBLUL DE LOCUINTE PARC REZIDENTIAL
V.1) Data atribuirii contractului 10/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GARDEN CENTER GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Valea Buzaului, Nr.14, Bl.G26Bis, Sc.2, Et.6, Ap.60, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032334, Romania, Tel.021/3135455;0742427336, Email: [email protected], Fax: 021/3135455
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4416678.15 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3430000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 300081, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104641, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL CALARASI
Adresa postala: STR. BUCURESTI NR. 106, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910068, Romania, Tel.0242/311947, Fax: 0242/316157
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CALARASI
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 3-5, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910019, Romania, Tel.0242311005, Email: [email protected], Fax: 0242318574, Adresa internet (URL): www.primariacalarasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2009 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer