Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie gradinita cu program prelungit in comuna Floresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.236.362 RON

Castigatorul Licitatiei: CONTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 46548/23.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 34657
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FLORESTI
Adresa postala: str. Principala, nr. 604, comuna Floresti, jud. Prahova, Romania, Localitatea: Floresti, Cod postal: 107255, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru Mateescu, Tel.0244369502, Email: [email protected], Fax: 0244362161
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie gradinita cu program prelungit in comuna Floresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Com. Floresti, sat. Floresti, str. Scolii
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie gradinita cu program prelungit in comuna Floresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214100-1 - Lucrari de constructii de gradinite (Rev.1)
45232141-2-Instalatii de incalzire (Rev.1)
45315300-1-Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.1)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 236, 361.76RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
Termen de executie
20%
Descriere:
3.
Garantia de buna executie acordata lucraii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7386 Denumirea: Executie gradinita cu program prelungit in comuna Floresti
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONTI S.A.
Adresa postala: Str. Stefan Greceanu, Nr. 5, bloc L1, parter, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100166, Romania, Tel.0244-529264, Email: [email protected], Fax: 0244-595946, Adresa internet (URL): www.conti-sa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3236361.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0384, Romania, Tel.0213104642, Email: off[email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Principala, nr. 604, Localitatea: Floresti, Cod postal: 107255, Romania, Tel.0244369502, Email: [email protected], Fax: 0244362161
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.06.2008 09:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer