Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI - UTILITATI SI SISTEMATIZARE VERTICALA LOCUINTE IN REGIM DE INCHIRIERE PRIN ANL OSTROVENI 6 ET. II - in municipiul RM. VALCEA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.389.945 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TRUST 3 CONSTRUCTII SA
Anunt de atribuire numarul 37996/16.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 21695
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: Maria Frunza, Tel.0250731016 int.130, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI - UTILITATI SI SISTEMATIZARE VERTICALA LOCUINTE IN REGIM DE INCHIRIERE PRIN ANL OSTROVENI 6 ET. II -in municipiulRM. VALCEA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Rm. Valcea - str. Nicolae Iorga
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se executa lucrari de alimentare cu apa, canalizare, retea termica, canalizare menajera si pluviala, sistematizare verticala, iluminat exterior
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232140-5 - Conducte de incalzire urbana (Rev.1)
45232130-2-Canalizare de ape pluviale (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232410-9-Lucrari de asanare (Rev.1)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 389, 944.84RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Programul calitatii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47675 Denumirea: CAMIN DE BATRANI CORP B, C, D-TRANSFORMARE IN LOCUINTE SOCIALE
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRUST 3 CONSTRUCTII SA
Adresa postala: str. Dacia nr. 4, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 1000, Romania, Tel.021/20814000, Fax: 021/2081401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1389944.84 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 47675 Denumirea: CAMIN DE BATRANI CORP B, C, D-TRANSFORMARE IN LOCUINTE SOCIALE
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRUST 3 CONSTRUCTII SA
Adresa postala: str. Dacia nr. 4, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 1000, Romania, Tel.021/20814000, Fax: 021/2081401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1389944.84 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 47675 Denumirea: UTILITATI SI SISTEMATIZARE VERTICALA LOCUINTE IN REGIM DE INCHIRIERE PRIN ANL OSTROVENI 6 ET.II
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRUST 3 CONSTRUCTII SA
Adresa postala: str. Dacia nr. 4, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 1000, Romania, Tel.021/20814000, Fax: 021/2081401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1389944.84 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI-Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Victoriei, nr.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/624940, Fax: 0248/211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos , nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI RM. VALCEA
Adresa postala: STR. G-RAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2008 08:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer