Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE DE VARSTA III-A


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.908.449 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROTECTCHIM SRL
Anunt de atribuire numarul 39711/19.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 27706
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel.0250731016 int.130, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI CENTRU REZIDENTIAL PENTRUPERSOANE DE VARSTA III-A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ramnicu Valcea - str. Ostroveni
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform proiect tehnic si detalii de executie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215213-3 - Centru de ingrijire (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 908, 448.54RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
PRETUL OFERTEI
70%
Descriere:
2.
DURATA DE EXECUTIE
20%
Descriere:
3.
PROGRAMUL CALITATII
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6936 Denumirea: CENTRU REZIDENTIAL PT. PERSOENE DE VARSTA III-A
V.1) Data atribuirii contractului 2/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROTECTCHIM SRL
Adresa postala: STR. UZINEI NR. 1, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 1000, Romania, Tel.050736781, Fax: 0250/736378
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7908448.54 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Raportul procedurii a fost finalizat dupa actualizarea devizului general al obiectivului pe baza ofertei cu valoarea cea mai mica si care indeplineste conditiile din fisa de date .S-a intocmit un raport prin care s-a solicitat Consiliului Local aprobarea devizului general .Acesta a fost aprobat prin HCL nr. 8/31.01.2008, dupa care s-a trecut la atribuirea contractului firmei castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI- Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Victoriei, nr.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/624940, Fax: 0248/211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos , nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI RM. VALCEA
Adresa postala: STR. G-RAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: STR. G-RAL PRAPORGESCU, NR.14, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2008 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer