Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari C+M suplimentare, neincluse in contractul initial, necesare pentru finalizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitie Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.249.993 RON

Castigatorul Licitatiei: DIMAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132864/17.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: dr.ing.Tudor Blidaru, Tel. +40 232218192, In atentia: dr.ing.Tudor Blidaru, Email: [email protected], Fax: +40 232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari C+M suplimentare, neincluse in contractul initial, necesare pentru finalizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitie Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Iasi, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari C+M suplimentare, neincluse in contractul initial, necesare pentru finalizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitie Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 249, 992.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 442 Denumirea: Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 27.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMAR S.R.L.
Adresa postala: STR. LEONIDA NR. 25, SECTOR2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020555, Romania, Tel. 021/212.15.71, Email: [email protected], Fax: 021/212.12.19
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5250006.53 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5249992.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri structurale- POS Mediu Axa 5
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260000, Fax: +40 232213999
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al ABA Prut-Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr.10, Localitatea: iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218192, Fax: +40 232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2013 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer