Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari "Consolidare pod pe DJ 671B,Km 4+600, Vagiulesti"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.015.609 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA
Anunt de atribuire numarul 78359/21.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65291
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: STRICESCU DANIELA, Tel.0253214006, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari "Consolidare pod pe DJ 671B, Km 4+600, Vagiulesti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In judetul Gorj, pe drumul judetean DJ 671 B, Km 4+600, localitatea Vagiulesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele obiective necesare realizarii acestorlucrari de consolidaresunt : - reparatii la infrastructura pod, - reparatii la suprastructura pod, - amenajare rampa de acces, - amenajare albie,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 015, 608.93RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4612
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5968 Denumirea: Executie lucrari "Consolidare pod pe DJ 671B, Km 4+600, Vagiulesti"
V.1) Data atribuirii contractului 6/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA
Adresa postala: STRADA OPANEZ, NR.3A, SECTOR 2, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 023772, Romania, Tel.0212106025, Fax: 0212102070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3348322.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3015608.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens un exemplar din documentatia de atribuire, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate pentru detalii de executie), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucuresti, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-314642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica din cadrul Consiliului Judetean Gorj
Adresa postala: Tg-Jiu, str. Victorie, nr 2-4, jud Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210165, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2009 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer