Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT SI RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA GOIESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.611.602 RON

Castigatorul Licitatiei: T.C.I.F. S.A.
Anunt de atribuire numarul 77662/11.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66425
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL LOCAL GOIESTI
Adresa postala: Comuna Goiesti, judetul Dolj, Localitatea: Goiesti, Cod postal: 207310, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN STOE, Tel.0251452154, In atentia: domnului ADAM ATANASIE, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0251452154, Adresa internet (URL): comuna Goiesti, Judetul Dolj, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT SI RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA GOIESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Goiesti, Muiereni, Vladimir, Mogosesti, Fintini
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. CAPTAREA APEI : - Put forat PF1, PF2 ;
- Cab. Put forat PF1, PF2;
- Montat. Inst. Hidraulice PF1, PF2 ;
- Imprejmuire put forat PF2 .2. ADUCTIUNE: - Conducta de aductiune.3. GOSPODARIA DE APA: - Amenajarea terenului;
- Tratare apa c-tii ;
- Tratare apa mont. Utilaj;
- Rezervoare de inmagazinat constructii ;
- Statie de pompare montaj ;
- Canale si cond. de legatura;
- Instalatii AMC si Electrice.4. RETEA DE DISTRIBUTIE : - Retea de distributie ;
- Camine de vane .5. RETEA CANALIZARE SI STATIE EPURARE: - Retea canal Goiesti;
- Statie pompare terasamente + constructii;
- Statie pompare montaj , utilaj si echipamente;
- Statie pompare Cond. Refulare;
- Lucrari Hidroedilitare Statie Epurare;
- Montaj Statie Epurare;
- Lucrari constructii la Statia de Epurare;
- Canalizare Evacuare Apa Epurata;
- Instalatii electrice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
45262200-3-Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 611, 601.6RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
Durata de garantie acordata lucrarilor pt alimentare si canalizare
10%
Descriere:
3.
Durata de garantie a echipamentelor Statiei de Pompare si statie de Epurare
15%
Descriere:
4.
Costul apei tratate lei/mc
5%
Descriere:
5.
Costul canalizare lei/mc
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S98-141528din13.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 135 Denumirea: EXECUTARE LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT SI RETEA DE CANALIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 7/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
T.C.I.F. S.A.
Adresa postala: B-dul Nicolae Romanescu, Nr. 39, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200738, Romania, Tel.0251428064, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0251429929
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9226237.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8611602.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT DE FINANTARE PRIN PNDR MASURA 322 "RENOVAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE".
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire direct de pe SEAP, in atasamentul anuntului de participare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu nr. 4, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL GOIESTI
Adresa postala: COMUNA GOIESTI, JUDETUL DOLJ, Localitatea: GOIESTI, Cod postal: 207310, Romania, Tel.0251452154, Email: [email protected], Fax: 02151452108, Adresa internet (URL): www.primariagoiesti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2009 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer