Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de constructie pentru proiectul de investitii: ?Infiintare retea de apa si canalizare, asfaltare drumuri si conservarea mostenirii culturale in comuna Osesti, judetul Vaslui?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.327.231 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. RUTIER CONSTRUCT S.R.L. HUSI
Anunt de atribuire numarul 94489/14.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 91321
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA OSESTI (PRIMARIA)
Adresa postala:  SAT OSESTI COMUNA OSESTI JUDETUL VASLUI, Localitatea:  Osesti, Cod postal:  737390, Romania, Punct(e) de contact:  LEFTER GRIGORE, Tel. 0235346317, Email:  [email protected], Fax:  0235346319, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: SERVICII PUBLICE LOCALE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de constructie pentru proiectul de investitii: ?Infiintare retea de apa si canalizare, asfaltare drumuri si conservarea mostenirii culturale in comuna Osesti, judetul Vaslui?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA OSESTI
JUDETUL VASLUI
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari va cuprinde : Lotul I ? Lucrari de constructii aferente obiectivului ?Modernizare strazi in localitatea Osesti?, comuna Osesti, judetul Vaslui.Lotul II ? Lucrari de constructii aferente obiectivului ?Sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate si alimentare cu apa in comuna Osesti, judetul Vaslui?.Lotul III ? Lucrari de constructii aferente obiectivului ?Imprejmuire si semnalizare monument istoric, sat Osesti, comuna Osesti, judetul Vaslui?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 327, 231RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere:
2.
DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
20%
Descriere:
3.
PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA
29%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2758 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RUTIER CONSTRUCT S.R.L. HUSI
Adresa postala:  Str. Voloseni , nr. 2, Localitatea:  HUSI, Cod postal:  735100, Romania, Tel. 0235481799, Fax:  0235481799
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7328043.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7327231.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala:  Str, Anastasie Panu , nr. 25, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232260600, Email:  [email protected], Fax:  0232225907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA OSESTI JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Comuna OSESTI , Judetul VASLUI, Localitatea:  OSESTI, Cod postal:  737390, Romania, Tel. 0235346317, Email:  [email protected], Fax:  0235346319
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2010 13:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer