Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului"Artera de legatura intre str. Stirbei Voda si str. Morilor, inclusiv podul peste raul Olanesti in municipiul Ramnicu Valcea?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.020.847 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107599/03.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 98679
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala:  STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Punct(e) de contact:  LIVIU MIFTODE, Tel. 0250731016 int.126, In atentia:  IULIANA BUNEA, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0250731843, Adresa internet (URL):  www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului"Artera de legatura intre str. Stirbei Voda si str. Morilor, inclusiv podul peste raul Olanesti in municipiul Ramnicu Valcea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Rm.VALCEA
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia de lucrari de constructii ce constau intr-o artera de legatura intre str. Stirbei Voda si str. Morilor si realizareapodului peste raul Olanesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221110-6 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 020, 846.51RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Termen de plata a facturilor
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36556 Denumirea: Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului"Artera de legatura intre str. Stirbei Voda si
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Adresa postala:  STR. CHICIUREI 35-49, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031872, Romania, Tel. 021 346 41 08, Email:  [email protected], Fax:  021 346 41 09, Adresa internet (URL):  www.deltaacm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3635765.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3020846.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prin Programul Operational Regional 2007 ? 2013 Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana , Sub-domeniul ?Poli de dezvoltare urbana?
VI.2) Alte informatii
in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data deschiderii ofertelor, agentii economicii interesati vor urmarii periodic in SEAP anuntul pentru a se informa in eventualitatea transmiterii de catre autoritatea contractanta a unor completari sau clarificari la documentatia de atribiure.Modalitatea de comunicare scrisa : fax
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti-Sectia contencios administrativ
Adresa postala:  str. Victoriei, nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110017, Romania, Tel. 0248624940, Fax:  0248211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliu national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic, Contecios, Primaria municipiului Rm valcea
Adresa postala:  str. g-ral Praporgescu, nr.14, Localitatea:  Rm Valcea, Cod postal:  0240595, Romania, Tel. 0250731016, Fax:  0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2011 08:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer