Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de constructii si instalatii, tronsonul Atel - Micasasa lotul 1 si Executie lucrari de constructii si instalatii, tronsonul Micasasa ? Coslariu lotul 2, parti ale proiectului de "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria", compo


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.469.350.144 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea FCC CONSTRUCCION SA -ALPINE BAUGmbH-AZVI SA-SC STRACO GRUP SRL- lider de asociere FCC CONSTRUCCION SA
Anunt de atribuire numarul 127953/07.06.2012
Informatii anunt de participare asociat 125255
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice Proiecte Europene, Tel. +40 213199528, In atentia: Doinita FIERARU, Email: [email protected], Fax: +40 213192432, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de constructii si instalatii, tronsonul Atel - Micasasa lotul 1 si Executie lucrari de constructii si instalatii, tronsonul Micasasa ? Coslariu lotul 2, parti ale proiectului de "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria", componenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Sighisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tronsonul (lotul 1) Atel-Micasasa
Tronsonul (lotul 2) Micasasa-Coslariu
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pe tronsoanele Atel-Micasasa si Micasasa-Coslariu, in lungime de 66, 269 km se vor executa lucrari dereabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45221112-0-Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
45314000-1-Instalare de echipament de telecomunicatii (Rev.2)
45315300-1-Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 469, 350, 080.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18/1/565/03.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S151-251318din09.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49 Denumirea: Ex.lucr.ctii si inst.(excl.ERTMS, GSM-R, Centr.el)sect.2Coslariu-Sighisoara, tronsonAtel-Micasasa, lot1
V.1) Data atribuirii contractului 21.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea FCC CONSTRUCCION SA -ALPINE BAUGmbH-AZVI SA-SC STRACO GRUP SRL- liderde asociere FCC CONSTRUCCION SA
Adresa postala: Str.Dr. Iacob Felix, nr. 87, etaj 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011034, Romania, Tel. +40 212104452, Fax: +40 212104453
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1213995976.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 747497929.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 45 Denumirea: Ex.lucr.ctii si inst.(excl.ERTMS, GSM-R, Centr.el)sect.2Coslariu-Sighisoara, tr.Micasasa-Coslariu lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 26.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME(AKTOR SA)- SC ARCADA COMPANY SA - lider de asociere AKTOR SA
Adresa postala: Bulevardul Preciziei nr. 11, etaj 1, camera 2, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Tel. +40 213114552, Fax: +40 213114550
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1053201407.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 721852150.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contributie nerambursabila de la Comisia Europeana si Bugetul de stat; Contributie de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferenta cheltuielilor eligibile conform legislatiei nationale in domeniul fiscal.
VI.2) Alte informatii
Documentatia tehnica (caiete de sarcini, memorii tehnice, liste cantitati lucrari, parti desenate) se va pune la dispozitia operatorilor economici ce au transmis o solicitare de participare la procedura gratuit, pe suport magnetic, in termen de maxim 4 zile de la primirea solicitarii. In solicitare se va preciza persoana care se va prezenta pentru intrarea in posesie a suportului magnetic cu documentatia tehnica. In cazul in care se doreste transmiterea prin posta (curierat) a DVD-ului, operatorul economic respectiv va suporta contravaloarea transportului si a taxelor postale.Completare III.2.3. Capacitate tehnica. Cerinte experti: Manager general proiect (exp.gen.min. 12 ani , exp.specif. 7 ani), Manager adjunct tehnic (exp.gen.min. 10 ani , exp.specif. 5 ani), Expert resp. cu infra/suprastructura caii (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Expert lucrari de arta (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Expert energoalimentare/linie de contact (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Expert telecomunicatii ferov. (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Expert planificarea traficului si inchideri de linii ((exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 priect), Expert responsabil asig. calitatii (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Sef de Santier (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Expert topograf (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Expert planificare , programare si monitorizarea lucrarilor (exp.gen.min. 8 ani + exp.specif. 1 contract), Responsabil probleme SSM (exp.gen.min. 8 ani).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala: -, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 0210000000, Email: [email protected], Fax: +40 210000000, Adresa internet (URL): -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIAASISTENTAJURIDICA SI RESURSE UMANE
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): www cfr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2012 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer