Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de investitii - mansardare corp cladire A2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
400.612 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ECAS CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 25134/11.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18528
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
Adresa postala: BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR 4 SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: AURELIAN IOAN, Tel.021 3193250;021 3193251, Email: [email protected], Fax: 021 3193252, Adresa internet (URL): Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de investitii- mansardare corp cladire A2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE FILANTROPIABd. Ion Mihalache nr.11, Sector 1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de investitii modificari interioare, consolidare si mansardare corp cladire A2 din incinta Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Filantropia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
400, 612RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3345 IC Denumirea: executie lucrari de investitii - mansardare corp A2 Maternitate Spital Filantropia
V.1) Data atribuirii contractului 11/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ECAS CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. NICOLAE FILIPESCU NR.53-55, SECTOR 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 020961, Romania, Tel.0213112712, Fax: 0213179675
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400612.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319 51 83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021/310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
A.F.I.U.S.P. Biroul Juridic
Adresa postala: Bd. Poligrafiei nr.4 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel.021/319 32 51, Fax: 021/319 32 52
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2007 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer