Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situata pe teritoriul Organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii 5 loturi.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.029.052 RON

Castigatorul Licitatiei: SCELECTROCOM IMP-CONSTANTA, Sucursala Baicoi
Anunt de atribuire numarul 62836/18.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 48077
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Victoria Chitu, Tel.021-3322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situata pe teritoriul Organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii 5 loturi.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Executie lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situata pe teritoriul Organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii 5 loturi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situata pe teritoriul Organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii 5 loturiLotul 1. OUAI SU 4 COMANEASCA, din amenajarea hidroameliorativa TERASA BRAILEI, U.A. BRAILA NORDLotul 2. OUAI SPP 15 MAXINENI, din amenajarea hidroameliorativa Namoloasa Maxineni, U.A. BRAILA NORDLotul 3. OUAI GORGOVA, din amenajarea hidroameliorativa TERASA BRAILEI, U.A. BRAILA NORDLotul 4. OUAI MAXINENI, din amenajarea hidroameliorativa Namoloasa Maxineni, U.A. BRAILA NORDLotul 5. OUAI AVERSA, din amenajarea hidroameliorativaTerasa Viziru, U.A. BRAILA SUD
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
45232120-9-Lucrari de irigatie (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 029, 052.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0810378 Denumirea: Lotul 1. OUAI SU 4 COMANEASCA, din amenajarea hidroameliorativa TERASA BRAILEI, U.A. BRAILA NORD
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCELECTROCOM IMP-CONSTANTA, Sucursala Baicoi
Adresa postala: Str.Republicii nr.24, Localitatea: Baicoi, jud.Prahova, Cod postal: --, Romania, Tel.--, Fax: --
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 199500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 0810379 Denumirea: Lotul 2. OUAI SPP 15 MAXINENI, din amenajarea hidroameliorativa Namoloasa Maxineni, U.A. BRAILA NORD
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCELECTROCOM IMP-CONSTANTA, Sucursala Baicoi
Adresa postala: Str.Republicii nr.24, Localitatea: Baicoi, jud.Prahova, Cod postal: --, Romania, Tel.--, Fax: --
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 138700.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 0810382 Denumirea: Lotul 3. OUAI GORGOVA, din amenajarea hidroameliorativa TERASA BRAILEI, U.A. BRAILA NORD
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCELECTROCOM IMP-CONSTANTA, Sucursala Baicoi
Adresa postala: Str.Republicii nr.24, Localitatea: Baicoi, jud.Prahova, Cod postal: --, Romania, Tel.--, Fax: --
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 144900.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 0810380 Denumirea: Lotul 4. OUAI MAXINENI, din amenajarea hidroameliorativa Namoloasa Maxineni, U.A. BRAILA NORD
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCELECTROCOM IMP-CONSTANTA, Sucursala Baicoi
Adresa postala: Str.Republicii nr.24, Localitatea: Baicoi, jud.Prahova, Cod postal: --, Romania, Tel.--, Fax: --
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 103950.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 0810381 Denumirea: Lotul 5. OUAI AVERSA, din amenajarea hidroameliorativaTerasa Viziru, U.A. BRAILA SUD
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCELECTROCOM IMP-CONSTANTA, Sucursala Baicoi
Adresa postala: Str.Republicii nr.24, Localitatea: Baicoi, jud.Prahova, Cod postal: --, Romania, Tel.--, Fax: --
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 442001.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu art.40(2)-b din OUG 34/2006 privind achizitiile publice si art. 31(2)-a din HG 925/2006- Norme de aplicare a OUG 34/2006, documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici care au inaintat si prezentat o solicitare scrisa in care se declara pe proprie raspundere numerele de telefon si fax, insotita de imputernicire scrisa in acest sens, numai pe suport de hartie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310.46.41
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2008 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer