Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de reabilitare termica a unui numar de 13 imobile situate in Bucuresti, Sector 5 (zona 3)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.103.459 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRICA SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131584/26.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134961
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Adresa postala: Bd.Regina Elisabeta, nr.29-31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 75540, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Negru, Tel. +4 0213126279, Email: [email protected], Fax: +40 213126279, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de reabilitare termica a unui numar de 13 imobile situate in Bucuresti, Sector 5 (zona 3)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: 13 imobile din sectorul 5 - zona 3 conform documentatiei de atribuire
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de reabilitare termica a unui numar de 13 imobile situate in Bucuresti, Sector 5 (zona 3)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45443000-4 - Lucrari de fatade (Rev.2)
45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 103, 459RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33627 Denumirea: Executie lucrari de reabilitare termica a unui numar de 13 imobile situate in Bucuresti, Sector 5 (z
V.1) Data atribuirii contractului 09.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRICA SERV S.R.L.
Adresa postala: Sos. Bucuresti Targoviste, nr. 238, camera 1, Localitatea: Buftea, Cod postal: 070000, Romania, Tel. 0216673537, Email: [email protected], Fax: 0216685258
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15899516.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13103459.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
tribunalul bucuresti
Adresa postala: bd unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica, Primaria Sectorului 5
Adresa postala: Bd. regina Elisabeta, nr. 29/31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Tel. +40 213144318, Email: [email protected], Fax: +40 213144990, Adresa internet (URL): www.sector 5.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2013 16:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer