Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CURENTE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
477.869 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NICO CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 50569/16.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi
Adresa postala: Str. Baraganului nr.1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910105, Romania, Punct(e) de contact: Cristina-Monica Simion, Tel.0242311060, Email: [email protected], Fax: 0242306917
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CURENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CTF FAUREI, JUD. CALARASI
CRRN PLATARESTI, JUD. CALARASI
CP SFANTUL STEFAN PERISORU, JUD. CALARASI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE FINALIZARE DE LUCRARI LA CTF FAUREI;EXECUTIE DELUCRARI SI INSTALATII ELECTRICE LA CP SFANTUL STEFAN PERISORU;EXECUTIE FINALIZARE DE LUCRARI PRIVIND BAZINUL DE APA, TAMPLARIE SI CANIVOU 1 SI 2 LA CRRN PLATARESTI.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
477, 869RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13653 Denumirea: EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CURENTE
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NICO CONSTRUCT SRL
Adresa postala: COMUNA CIOCANESTI, JUD. CALARASI, Localitatea: CIOCANESTI, Cod postal: 917035, Romania, Tel.0242/337262
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 119747.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119747.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC BUCURESTI
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 03004, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2008 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer