Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de reparatii generale si de renovare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
47.024 RON

Castigatorul Licitatiei: AB CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71339/29.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII MONTAJ ELIE RADU
Adresa postala: B-DUL ENERGETICIENILOR NR 5 SECTOR 3 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 75500, Romania, Punct(e) de contact: IOANA ARIES, Tel.3466040, Email: [email protected], Fax: 3466040
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de reparatii generale si de renovare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bd Energeticienilor Nr 5 Sector 3 Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de reparatii generale si de renovare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
47, 023.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 669 Denumirea: executie lucrari de reparatii generale si de renovare
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AB CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Bistritei, nr.1, bl.1, et. parter, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120212, Romania, Tel.0338101384, 0729990186, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0338101385
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47023.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National al Contestatiilor
Adresa postala: Str Stravopoleos Nr 6 Sect 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei Nr 5 Sector 4, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Sector 3
Adresa postala: Str Parfumului Nr 2-4, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Tel.0213260427, Fax: 0213260427
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2009 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer