Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari ?Dezvoltare Centru de afaceri ?HAMILTON??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.315.546 RON

Castigatorul Licitatiei: Viales Y Obras Publicas SA
Anunt de atribuire numarul 142906/30.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142289
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OCH LOGISTIC AG SRL
Adresa postala: Sos.Amara, Nr2, Bloc Corp C2, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920049, Romania, Punct(e) de contact: Sos. Brailei, nr. 1, Mun. Slobozia, jud. Ialomita, Tel. +40 243230210, In atentia: Director Executiv Ing. Dipl. Micsa Sorin, Email: [email protected], Fax: +40 243230210, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari ?Dezvoltare Centru de afaceri ?HAMILTON??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Slobozia, jud. Ialomita
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop executia lucrarilor pentru ?Dezvoltare Centru de afaceri ?HAMILTON??.Lucrarile de construire pentru ?Dezvoltare Centru de afaceri ?HAMILTON?? se vor executa in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini din documentatia de atribuire si cu Proiectului tehnic. Proiectul tehnic ? partile scrise si partile desenate - face parte integranta din caietul de sarcini si este atasat in SEAP prezentei documentatii. Mentionam posibilitatea modificarii duratei contractului in functie de necesitatile care vor aparea (actele aditionale ale contractului de finantare sau notificari care duc la variatii de activitati).Valoarea totala a lucrarilor este estimata la 30.424.557, 47 lei (exclusiv TVA), din care: - Amenajarea terenului :6.786.165, 30 lei- Amenajarea pentru protectia mediului :58.334, 00 lei- Asigurarea cu utilitati a obiectivului :1.187.112, 60 lei- Constructii si instalatii :17.337.165, 70 lei- Dotarea cu echipamente :2.492.225, 00 lei- Organizarea de santier :1.216.605, 17 lei- Diverse si neprevazute :1.346.949, 70 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 315, 545.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S69-114464din09.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 585 Denumirea: Dezvoltare centru de afaceri Hamilton
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Viales Y Obras Publicas SA
Adresa postala: str.Arcas s/n Poligono Industrial Carretera de Motilla I, 16004, Cuenca, Spania, fax.: 0034/968210135, e-mail: [email protected], Localitatea: Cuenca, Cod postal: 16004, Spain, Tel. 0034969232371, Email: [email protected], Fax: 0034968210135, Adresa internet (URL): http: //www.viales.es/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30424557.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26315545.45 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 9
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de lucrari este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, DMI 4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala.
VI.2) Alte informatii
Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(maxim 100) = P1+ P2Va fi declarata castigatoare oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte, calculate prin rotunjire cu 2 zecimale. In caz de egalitate va fi declarata castigatoare oferta care intruneste punctajul cel mai mare la factorul de evaluare pret, iar in cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret, departajarea se va face prin reofertarea pretului in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. OCH LOGISTIC AG S.R.L.
Adresa postala: Sos. Brailei, nr. 1, Localitatea: Slobozia, Judetul Ialomita, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920095, Romania, Tel. +40 0243230210, Email: [email protected], Fax: +40 0243230210
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer