Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari in cadrul proiectului "Amenajare si modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si str. Patriarh Iustinian Marina, Municipiul Rm. Valcea, Judetul Valcea"


Anunt de intentie numarul 20978/03.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel. +40 250731016-126, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Executie lucrari in cadrul proiectului "Amenajare si modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si str. Patriarh Iustinian Marina, Municipiul Rm. Valcea, Judetul Valcea"
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Municipiul Rm Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
lucrari de constructii de drumuri, lucrari de amenajare intersectie(benzi de accelerare si decelerare), lucrari de constructii de trotuare si borduri, lucrari de constructii de podete si ziduri de sprijin, lucrari de constructii de retele de canalizare pluviala, instalatii electrice de iluminat public
Valoarea estimata fara TVA: 12, 506, 240RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233223-8-Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor (Rev.2)
45316110-9-Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.03.2012
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
executia lucrarilor se face pe baza unui proiect tehnic
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local 2% Buget de stat -max 17, 65% Buget FEDR - max 80, 35%
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013 Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana , Sub-domeniul ?Poli de dezvoltare urbana?
VI.2) Alte informatii
Legislatia in domeniul achizitiilor publice: www.anrmap.ro
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2012 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer