Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari in cadrul Proiectului ?Dezvoltarea Integrata a Orasului Ianca - Modernizarea spatiilor publice urbane si modernizarea spatiilor verzi in UAT Ianca?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
42.060.532 RON

Castigatorul Licitatiei: TANCRAD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142536/05.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142450
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL IANCA (PRIMARIA ORASULUI IANCA)
Adresa postala: STR BRAILEI, NR 27, Localitatea: Ianca, Cod postal: 815200, Romania, Punct(e) de contact: FANEL GEORGE CHIRITA, Tel. +40 239668178, Email: [email protected], Fax: +40 239668395, Adresa internet (URL): www.primaria-ianca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari in cadrul Proiectului ?Dezvoltarea Integrata a Orasului Ianca -Modernizarea spatiilor publice urbane si modernizarea spatiilor verzi in UATIanca?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locul principal de executare:
Orasul Ianca, Drumul comunal intre DN2B si Ianca Gara, Satele Oprisenesti, Plopu, Perisoru
Cod NUTSRO 221
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizaredrum comunal intre DN2B si Ianca Gara: conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratoriModernizare strazi Oprisenesti: conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratoriModernizare strazi Perisoru: conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratoriModernizare strazi Plopu: conform proiect tehnic si caiet de sarcini, cu piese scrise piese desenate si antemasuratoriModernizare strazi IancaLa strazile cu carosabil din pamant sau piatra cu lungimea totala de 7142 m, cu prospectul cuprins intre 14.0 m si 17.0 m se va aplica profilul tip 2 din plansa D10, ce are un carosabil de 5.5 m, doua acostamente de 0.5 m, doua rigole de 1.0 m latime si doua trotuare cu latimea de 1.0 m fiecare.La strazilecu carosabil din asfalt cu lungimea totala de 5063 m se vor amenja trotuarele in lungime totala de 10126 m.? Modernizare si amenajareesplanada centru civic oras Ianca: La suprafata pietonala (5085mp)se va executa amenajarea patului, se vor monta bordurile prefabricate din beton ce marginesc suprafata dalata, se va asterne un strat de nisip in grosime de 5 cm, se va monta armatura din plase sudate tip 111 GQ, se va asterne betonul C12/15 in grosime de 10 cm, dupa intarirea betonului se va asterne un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta dalele autoblocante in grosime de 6 cm.La spatiile verzi (2900 mp) se va amenaja patul peste care se va asterne un strat de pamant vegetal in grosime de 10 cm .Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazuteeste de 3.431.124 lei din valoarea totala estimata a contractului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
42, 060, 531.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12068
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S055-090114din19.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20256 Denumirea: Executie lucrari in cadrul proiectului, , Dezvoltarea Integrata oras Ianca- Modernizare spatii public
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TANCRAD S.R.L.
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 169-J, Localitatea: Galati, Cod postal: 800343, Romania, Tel. 0236406109, Email: [email protected], Fax: 0236417432, Adresa internet (URL): www.tancrad.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42060531.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 2523631.41
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Se subcontracteaza un procent 5.99 % de din valoarea totala a lucrarii.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul se inscrie in cadrul proiectului ?Dezvoltarea Integrata a Orasului Ianca -Modernizarea spatiilor publice urbane si modernizarea spatiilor verzi in U.A.T. a Orasului Ianca?Tipul de finantare: Cofinantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 , Axa 1, Domeniul Major de Interventie 1.1, Subdomeniul: Centre urbaneFond european: Fondul European de Dezvoltare Regionala
VI.2) Alte informatii
Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(maxim 100) = P1+ P2 + P3Va fi declarata castigatoare oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte, calculate prin rotunjire cu 2 zecimale. In caz de egalitate va fi declarata castigatoare oferta care intruneste punctajul cel mai mare la factorul de evaluare pret, iar in cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret, departajarea se va face prin reofertarea pretului in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UAT IANCA
Adresa postala: CALEA BRAILEI NR 27, Localitatea: IANCA, Cod postal: 815200, Romania, Tel. +40 239668178, Email: [email protected], Fax: +40 239668178, Adresa internet (URL): www primaria-ianca.com
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer