Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari in cadrul proiectului ?Reabilitare Drum Judetean DJ672, km 0+000÷km 43+623, Ciuperceni-Godinesti-Tismana-Pestisani-Bradiceni-Buduhala (DN67)"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.700.000 RON

Castigatorul Licitatiei: INTREPRINDEREA DE DRUMURI SI PODURI GORJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 144359/02.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 143999
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Stricescu, Tel. +40 253214006, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari in cadrul proiectului ?Reabilitare Drum Judetean DJ672, km 0+000÷km 43+623, Ciuperceni-Godinesti-Tismana-Pestisani-Bradiceni-Buduhala (DN67)"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe drumul judetean DJ672, judetul Gorj
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul propus este reabilitarea drumului judetean DJ672, in lungime de 43, 623 km ce are originea (km 0+000) in DN 67, loc. Ciuperceni, iar destinatia (km 43+623) in DN 67, loc. Buduhala, strabatand de-a lungul traseului urmatoarele localitati din judetul Gorj: (DN67) Ciuperceni - Godinesti (DN67D) - (DN67D) Pocruia - (DN67D) Tismana ? Gornovita ? Topesti ? Valcele ? Borosteni - (DN67D) Pestisani - (DN67D) Bradiceni - (DN67) Buduhala.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45112100-6-Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233220-7-Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.2)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 700, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4520
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2013/S117-199043din19.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15709 Denumirea: Executie lucrari in cadrul proiectului ?Reabilitare Drum Judetean DJ672, km 0+000÷km 43+623, ..."
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTREPRINDEREA DE DRUMURI SI PODURI GORJ S.A.
Adresa postala: str. 14 Octombrie, nr. 42, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210187, Romania, Tel. 0253237525, Email: [email protected], Fax: 0253228221, Adresa internet (URL): www.idpgorj.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 68633415.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36700000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Gorj - Directia Juridica si Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Adresa postala: Strada Victoriei, nr.2-4, judetul Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Tel. +40 0253214006, Fax: +40 0253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer