Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari infiintare retea de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat in satele comunei Tomesti, Judetul Iasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.035.300 RON

Castigatorul Licitatiei: 2A DRUMURI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 15591/20.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8589
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TOMESTI (PRIMARIA COMUNEI TOMESTI)
Adresa postala: IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 707515, Romania, Punct(e) de contact: DOINEL ASOFIEI, Tel.0232/290434, Email: [email protected], Fax: 0232/290434
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari infiintare retea de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat in satele comunei Tomesti, Judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Tomesti, Judetul Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Infiintare retea de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat in satele comunei Tomesti, Judetul Iasi care implica executia de sapaturi pentru conducte si cabluri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232152-2-Statie de pompare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 035, 300RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10521 Denumirea: Contract executie lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
2A DRUMURIS.R.L.
Adresa postala: COM. LESPEZI Sat Lespezi, Imobil Darac, Localitatea: Iasi, Cod postal: 707515, Romania, Tel.0743/849169 , ,Email: [email protected], Fax: 0232/290393
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3035000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1 , Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 01087, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Tomesti
Adresa postala: Comuna Tomesti, Judetul Iasi, Localitatea: Tomesti, Cod postal: 707515, Romania, Tel.0232290434, Email: [email protected], Fax: 0232290434
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2007 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer