Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari nepravazute la obiectivul de investitie"Modernizarea dezvoltarea si echiparea ambulatoruluzi din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
373.927 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Grup Primacons SRLSTR.
Anunt de atribuire numarul 113239/11.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala:  B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230025, Romania, Punct(e) de contact:  SIMILICA BALDIN, Tel. 0249431080, Email:  [email protected], Fax:  0249431122, Adresa internet (URL):  www.cjolt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari nepravazute la obiectivul de investitie"Modernizarea dezvoltarea si echiparea ambulatoruluzi din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Slatina Ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari neprevazute la obiectivul de investitie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
373, 927.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3582 Denumirea: executie lucrari neprevazute la obiectivul de investitie "modernizarea, dezvoltarea si echiparea amb
V.1) Data atribuirii contractului 4/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Grup Primacons SRLSTR.
Adresa postala:  str. Pitesti, nr213, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230104, Romania, Tel. 0249411100
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 408026.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 373927.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
tribunalul olt
Adresa postala:  strada Manastirii, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249435638
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic CJolt
Adresa postala:  bd.A.I.Cuza nr.14, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230025, Romania, Tel. 0249431080
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2011 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer