Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru obiectivele de investitii:?Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani, Amenajare alei pietonale, Amenajare scuar in localitatea Prisacani si Amenjare terenuri de sport in localitatea Prisacan


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.243.880 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC CASREP SRL - SC LUCIMAR SRL
Anunt de atribuire numarul 94574/27.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88121
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)
Adresa postala:  comuna Prisacani, judetul Iasi, Localitatea:  Prisacani, Cod postal:  707390, Romania, Punct(e) de contact:  Chirila Constantin, Tel. 0232/295.858, Email:  [email protected], Fax:  0232/295.999, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivele de investitii: ?Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani, Amenajare alei pietonale, Amenajare scuarin localitatea Prisacani si Amenjare terenuri de sport in localitatea Prisacani?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Prisacani, Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari va cuprinde: LOT1 -?Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani ?LOT 2: ? Amenajare alei pietonale, Amenajare scuar in localitatea Prisacani si Amenjare terenuri de sport in localitatea Prisacani?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45212221-1-Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 243, 879.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Punctaj financiar
51%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
49%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 370 Denumirea: Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC CASREP SRL - SC LUCIMAR SRL
Adresa postala:  Str. Iarmaroc, nr. 5, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700198, Romania, Tel. 0232/233.881, Fax:  0232/233.488
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5721406.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4863196.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 371 Denumirea: Amenajare alei pietonale, amenajare scuar si amenajare terenuri de sport in localitatea Prisacani
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STEFEMI CONSTRUCT SRL
Adresa postala:  Str. Hlincea, nr. 1, bl. 984, sc. A, at. 2, ap. 10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700716, Romania, Tel. 0743180251, Fax:  0232/260.015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2720833.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2380683.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura322-"Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/260.600, Email:  [email protected], Fax:  0232/213.999
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Prisacani
Adresa postala:  comuna Prisacani, Localitatea:  Prisacani, Cod postal:  707390, Romania, Tel. +40(0232)295.858, Email:  [email protected], Fax:  +40(0232)295.999
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2010 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer