Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru obiectivul de investitii : ?Modernizare drum, alimentare cu apa, canalizare menajera cu statie de epurare in Comuna Girda de Sus judetul Alba?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.213.368 RON

Castigatorul Licitatiei: INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII S.A.
Anunt de atribuire numarul 113529/30.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 108127
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GIRDA DE SUS (PRIMARIA COMUNEI GIRDA DE SUS)
Adresa postala:  COMUNA GIRDA DE SUS, Localitatea:  Garda de Sus, Cod postal:  517310, Romania, Punct(e) de contact:  GRATIAN SUCIU, Tel. 0258778141, Email:  [email protected], Fax:  0258778141, Adresa internet (URL):  WWW.PRIMARIAGIRDADESUS.RO, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii : ?Modernizare drum, alimentare cu apa, canalizare menajera cu statie de epurare in Comuna Girda de Sus judetul Alba?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Girda de Sus, jud. Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de ? lucrari de constructii, utilitati, instalatii si montaj ? pentru proiectul ?Modernizare drum, alimentare cu apa, canalizare menajera cu statie de epurare in Comuna Girda de Sus judetul Alba? Proiect finantat din FEADR prin masura 322
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 213, 367.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Termenul de executie a lucrarii
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 480/1445/06.04.2011 Denumirea: Achiz lucrari pt Mod. drum, alim. cu apa si canalizare menajera cu st. de epurare Girda de Sus, Alba
V.1) Data atribuirii contractului 4/6/2011
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII S.A.
Adresa postala:  ALEEA MOCIREI, NR.4, Localitatea:  Mocira, Cod postal:  438228, Romania, Tel. 0262222977, Email:  [email protected], Fax:  0262222978, Adresa internet (URL):  www.imi-sa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8416704.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7213367.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322, Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Alba Iulia - Sectia comerciala si contencios administrativ
Adresa postala:  Piata Iulia Maniu, Nr. 24, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510111, Romania, Tel. (+4) 0258/813510, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 0258/811184
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala:  Str. I.C. Bratianu, Nr.1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. (+40) 0258/810289, Fax:  (+40) 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Girda de Sus
Adresa postala:  sat Girda de Sus, nr. 46/A, Localitatea:  Girda de Sus, Cod postal:  517310, Romania, Tel. 0258778141, Email:  [email protected], Fax:  0258778141
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2011 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer