Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru proiectul ,,Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului in zona de centru a judetului Ialomita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.777.340 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.Constrif SA
Anunt de atribuire numarul 46820/09.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 33608
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001, Adresa internet (URL): www.sf-gheorghe.bellsoft.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru proiectul , ,Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului in zona de centru a judetului Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Sfintu Gheorghe , Garbovi , Ion Roata , Balaciu , Sarateni , Munteni Buzau , Ciochina ;
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea a 7 platforme de compostare a deseurilor biodegradabile pe teritoriul a 7 comune din centru judetului Ialomita,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 777, 339.79RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2624 Denumirea: Executie lucrari la proiectul , , Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului '
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.Constrif SA
Adresa postala: strada Garii Noi , nr.5, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920095, Romania, Tel.0243 / 211.406, Email: [email protected], Fax: 0243 / 230.506, Adresa internet (URL): www.constrif.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1777339.79 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare 2004 CES , ,Schema de investitii pentru Proiecte Mici si de Gestiune a Deseurilor (faza extinsa)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleus , nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Urziceni
Adresa postala: strada Alexandru Ioan Cuza , nr.9 , ,Localitatea: Urziceni, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0243 / 250843, Fax: 0243/250843
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu juridic- Secretariat- Primaria Sfintu Gheorghe
Adresa postala: Strada Soseaua Nationala , nr.15, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Tel.0243/262.001, Email: [email protected], Fax: 0243 / 262.001, Adresa internet (URL): www.sf-gheorghe.bellsoft.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2008 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer