Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI REABILITARE SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 , MUNICIPIUL ONESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
958.872 RON

Castigatorul Licitatiei: ALCONEP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 90708/24.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78901
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: ing. Camelia Paval, Tel.0234.317132, In atentia: BIROU ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234.312502, Adresa internet (URL): www.onesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: SERVICII PUBLICE LOCALE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI REABILITARE SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 , MUNICIPIUL ONESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 , MUNICIPIUL ONESTI
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARI REABILITARE SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 , MUNICIPIUL ONESTI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
958, 872RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3792 Denumirea: EXECUTIE REABILIATARE SCOALA CU CLASELE I-VIII, NR.7, MUNICIPIUL ONESTI
V.1) Data atribuirii contractului 2/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALCONEP S.R.L.
Adresa postala: STR.COSTACHE NEGRI, NR.142, Localitatea: Targu Ocna, Cod postal: 605600, Romania, Tel.0234/344068, Email: [email protected], Fax: 0234/344072
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1845030.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 958872.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastrucrurii sociala", Domeniul major de interventie 3.4 -"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua"
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire fiind prea mare (aprox 10 MB), din motive tehnice, nu se va putea publica in cadrul anuntului de participare pe site-ul www.e-licitatie.ro. Ca urmare, vom transmite gratuit documentatia, in urma unei solicitari scrise din partea operatorilor economici interesati, personal sau posta. In acest din urma caz, operatorii vor suporta cheltuielile de transmitere a acestora, conform art. 40 alineat 3 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Procedura se va finaliza cu etapa finala de licitatie electronica.Solicitarile privind clarificarile referitoare la documentatia de atribuire din partea ofertantilor se vor transmite prin fax 0234/312502, 0234/313911 (se va mentiona In atentia Biroului Achizitii Publice), pana pe data limita de acces la documente de 24.11.2009, ora 10.00, iar raspunsurile se vor publica pe www.e-licitatie.roin cadrul anuntului de participare, la Sectiunea Documentatie si clarificari.Ofertantii vor urmari permanent informatiile publicate in cadrul anuntului de participare.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta valoarea cu pana la 10% in cazul in care apar lucrari suplimentare, conform art. 122 lit. i din OUG. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030041, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BACAU
Adresa postala: CUZA VODA NR.1, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600247, Romania, Tel.0234/514750, Fax: 0234/207604
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL MUNICIPIULUI ONESTI
Adresa postala: B-DUL OITUZ NR.17, Localitatea: ONESTI, Cod postal: 601032, Romania, Tel.0234/324243, Fax: 0234/313911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2010 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer