Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari si servicii proiectare - inlocuire conducta titei F1+F2 Ticleni-Ploiesti, pe 6 trons., etapa a II-a, intre statiile Poiana Lacului si Siliste, total cca. 3140 m


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
230.510 EUR

Castigatorul Licitatiei: PEGAMONT S.A.
Anunt de atribuire numarul 99828/07.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 87098
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Punct(e) de contact:  Dan Manolache, Tel. 0244/401360, Email:  [email protected], Fax:  0244/402304, Adresa internet (URL):  www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari si servicii proiectare - inlocuire conducta titei F1+F2 Ticleni-Ploiesti, pe 6 trons., etapa a II-a, intre statiile Poiana Lacului si Siliste, total cca. 3140 m
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: 6 tronsoane de conducta dispuse pe teritoriul judetului Arges
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari si servicii de proiectare - inlocuire conducta de transport titei F1+F2 Ticleni-Ploiesti, pe 6 tronsoane, etapa a II-a, 1570 m pe F1 si 1570 m pe F2 intre statiile Poiana Lacului si Siliste, in lungime totala de cca. 3140 m
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
230, 510EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: L-CA 199 Denumirea: Executie de lucrari si serv.proiect.inloc.cond.titei 10 3/4 F1+F2 Ticleni-Ploiesti, 6 tronsoane
V.1) Data atribuirii contractului 7/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PEGAMONT S.A.
Adresa postala:  str. Malu Rosu, nr. 6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  105200, Romania, Tel. 0744333519;0244/262411, Email:  [email protected], Fax:  0244/262129
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 374000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 230510.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 965, 237.57 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Emil Zolla nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244/522445, Fax:  0244/522452
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA
Adresa postala:  Str. Anul 1848 nr.1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Tel. 0244/401360, Fax:  0244/516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2010 14:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer