Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari suplimentare in vederea finalizarii obiectivului Mediateca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
711.197 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A.
Anunt de atribuire numarul 144153/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA
Adresa postala: STR.STIRBEI VODA NR.33, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010102, Romania, Punct(e) de contact: GEORGE TANASESCU, Tel. +40 213142636, Email: [email protected], Fax: +40 213142636, Adresa internet (URL): UNMB
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutrie de invatamant superior de stat
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari suplimentare in vederea finalizarii obiectivului Mediateca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sediul U.N.M.B. din str. Stirbei Voda, nr. 33, sectorul 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari suplimentare in vederea finalizarii obiectivului Mediateca
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212300-9 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
711, 196.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 90245
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4987 Denumirea: Executie lucrari suplimentare in vederea realizarii obiectivului Mediateca
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A.
Adresa postala: Sos. Alexandriei nr. 152, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Tel. 021.420.56.60, Email: [email protected], Fax: 021.420.50.20, Adresa internet (URL): www.grupromconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 711196.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
contractul initial a fost atribuit ca urmare a anuntului de participare nr 90245 din 04.11.2009, care prevede dreptul autoritatii contractante la optiuni stabilite cu luarea in considerare a art 122 din oug34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiulul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr6, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform cap IX din OUG34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer