Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari suplimentare necesare pentru continuarea obiectivului de investitii "Amenajarea r. Moldova pentru apararea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchisesti, jud. Suceava"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
125.713 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AXICON S.A. Suceava
Anunt de atribuire numarul 72994/25.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SIRET BACAU
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0234.537.383, In atentia: ing. Iulian-Sorin ALBESCU, Email: [email protected], Fax: 0234.510.050
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari suplimentare necesare pentru continuarea obiectivului de investitii "Amenajarea r. Moldova pentru apararea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchisesti, jud. Suceava"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarile propuse sunt amplasate in comuna Berchisesti, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita executia lucrarilor suplimentare necesare pentru continuarea obiectivului de investitii "Amenajarea r. Moldova pentru apararea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchisesti, jud. Suceava", neincluse in contractul initial, in conformitate cu solicitarile mentionate in Caietul de Sarcini din Documentatia de Atribuire: canal de deviere in lungine de 500 ml si dig de inchidere in lungime de 50 ml.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
125, 713.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14735/28.10.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act ad. 6 Denumirea: Executie lucrari de constructii suplimentare neincluse in contractul initial
V.1) Data atribuirii contractului 11/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AXICON S.A. Suceava
Adresa postala: str. Calea Unirii, nr. 35, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720165, Romania, Tel.0230.520.627, Fax: 0230.520.627
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 127391.63 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 125713.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234.513.296, Fax: 0234.514.275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de sesizare a CNSC in vederea anularii unui act considerat nelegal este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre acel act. Deciziile CNSC pot fi atacate cu plangere la Curtea de Apel Bacau in 10 zile de la comunicare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor SIRET Bacau Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234.541.646 interior 135, Email: [email protected], Fax: 0234.510.050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2009 20:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer