Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari suplimentare/aditionale aferente obiectivului ?Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Moldovita, judetul Suceava?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
544.695 RON

Castigatorul Licitatiei: S.U.C.T. S.A. SUCEAVA
Anunt de atribuire numarul 135039/28.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MOLDOVITA (PRIMARIA COMUNEI MOLDOVITA SUCEAVA)
Adresa postala: COMUNA MOLDOVITA, JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania, Punct(e) de contact: Primaria comunei Moldovita, Tel. +40 230336190, In atentia: D-lui Primar, Email: [email protected], Fax: +40 230336190, Adresa internet (URL): -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari suplimentare/aditionale aferente obiectivului ?Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Moldovita, judetul Suceava?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Moldovita, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari suplimentare/aditionale aferente obiectivului ?Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Moldovita, judetul Suceava?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
544, 695.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 212/5265(3598) Denumirea: Lucrari suplim/adit aferente ob ?Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Moldovit
V.1) Data atribuirii contractului 07.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.U.C.T. S.A. SUCEAVA
Adresa postala: Str.Aurel Vlaicu nr.46, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720092, Romania, Tel. 0230533531, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230525032
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 544695.39 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 544695.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PNDR
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava - Sectia comerciala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720005, Romania, Tel. +40 230214948, Email: [email protected], Fax: +40 230524021
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Moldovita
Adresa postala: Moldovia, Localitatea: Moldovita, Cod postal: 727385, Romania, Tel. +40 230336190, Email: [email protected], Fax: +40 230336190
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2013 16:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer