Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari urmare a actualizarii PT+CS+DE pentru reabilitarea statiei de pompare de desecare Aranca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
836.589 RON

Castigatorul Licitatiei: SARTEX SERVICE S.A.
Anunt de atribuire numarul 138086/05.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Simon, Tel. +40 0213322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: activitati conexe agriculturii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari urmare a actualizarii PT+CS+DE pentru reabilitarea statiei de pompare de desecare Aranca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Filiala Timis
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari urmare a actualizarii PT+CS+DE pentru reabilitarea statiei de pompare de desecare Aranca din cadrul obiectivului de investitii "Modernizarea/reabilitarea statiilor de pompare de desecare SP Cruceni, SP Cenei, SP Macedonia, SP Aranca, SP Livezile, pentru imbunatatirea parametrilor de functionare a statiilor de pompare, a retelei de canale si a constructiilor hidrotehnice aferente, judetul Timis"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45112500-0-Lucrari de terasament (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
836, 589.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 44 Denumirea: Executie lucrari urmare reactualizarii PT+CS+DE pentru reabilitarea statiei de pompare de desecare A
V.1) Data atribuirii contractului 25.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SARTEX SERVICE S.A.
Adresa postala: Sos. Andronache, nr. 235, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022524, Romania, Tel. 021.240.30.16, Email: [email protected], Fax: 021.240.72.75
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 838398.71 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 836589.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer