Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie prototip Sistem de camuflaj multispectral (vizibil si IR) pentru soldat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.815 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. STIMPEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 15466/24.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6473
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M. 02512
Adresa postala: Str. Aeroportului nr. 16, judet ILFOV, Localitatea: Clinceni, Cod postal: 077025, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel.+4021.423.30.58, int. 206, In atentia: ing. Alexandru Molnar, Email: [email protected], Fax: +4021.423.10.30, Adresa internet (URL): www.acttm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie prototip Sistem de camuflaj multispectral (vizibil si IR) pentru soldat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare - dezvoltare
Locul principal de prestare: la sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie serviciu Executie prototip Sistem de camuflaj multispectral (vizibil si IR) pentru soldat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73300000-5 - Proiectare si executare in domeniul cercetarii si dezvoltarii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 814.9RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
126
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1CD Denumirea: Executie prototip Sistem de camuflaj multispectral (vizibil si IR) pentru soldat
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. STIMPEX S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel.021.345.21.73, Email: [email protected], Fax: 021.345.30.86, Adresa internet (URL): www.stimpex.roknet.r
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14814.90 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 2013.90
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
413.9 RON, fara TVA - valoarea contractului incheiat de S.C. STIMPEX S.A. cu INCD pentru Textile si Pielarie;1600 RON, fara TVA - valoarea contractului incheiat de S.C. STIMPEX S.A. cu S.C. STIMPEXSYSTEMS S.R.L..
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEINR 5, SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.+4021.319.51.76, Email: [email protected], Fax: +4021.319.51.76
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: Str. Aeroportului Nr. 16, Judetul ILFOV, Localitatea: Clinceni, Cod postal: 077025, Romania, Tel.+4021.423.30.58, int. 193, Fax: +4021.423.10.30
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2007 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer