Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie sediu reprezentanta RAR Valcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.324.440 RON

Castigatorul Licitatiei: A.S. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 53186/13.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47618
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: ION DUMITRESCU, Tel.021.202.70.00, In atentia: Serviciului Investitii si Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 021.318.17.40, Adresa internet (URL): www.rarom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.rarom.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie sediu reprezentanta RAR Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municiupiul Ramnicu Valcea, str. Depozitelor nr. 21, Jud. Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistematizare acces si imprejmuire incintaBetonare platformaExecutie hala de verificari tehnicesi corp de birouri P+1Executie gosppodarie de apaRetele interioare si exterioare pentru utilitati
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213200-5 - Lucrari de constructii de antrepozite si de cladiri industriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 324, 440RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
programul calitatii propus
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1130 Denumirea: Executie sediu RAR Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 8/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.S. S.R.L.
Adresa postala: Str. Dacia nr.4, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240092, Romania, Tel.0744592084;0250726146, Email: [email protected], Fax: 0250726182
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5324440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3195180, Email: [email protected], Fax: 3191674
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RAR-RA
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 391A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel.www.rarom.ro, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2008 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer