Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie suplimentara de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: ,,Amenajare rau Moldova pe tronsonul Braiesti-Baisesti, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
496.397 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142643/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment PIPPE, Tel. +40 234541646, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234510050
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie suplimentara de lucraripentru realizarea obiectivului de investitii: , ,Amenajare rau Moldova pe tronsonul Braiesti-Baisesti, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarile sunt amplasate in bazinul hidrografic Siret, pe ambele maluri ale raului Moldova, sectorul Braiesti-Baisesti, loc. Cornu Luncii, jud. Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Act aditional lacontractul de achizitie publica nr.318/18.08.2011 aferent executiei lucrarilor la obiectivul de investitii: , ,Amenajare rau Moldova pe tronsonul Braiesti-Baisesti, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava?Anunt de participare nr. 121860
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
496, 397RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 121860
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20883 Denumirea: Act aditional executie lucrari suplimentare , ,Amenajare rau Moldova pe tronsonul Braiesti-Baisest
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L.
Adresa postala: SAT COTU CIORII, Localitatea: C.A. Rosetti, Cod postal: 120202, Romania, Tel. 0238712925, Email: [email protected], Fax: 0238712925
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 497780.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 496397.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer