Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie trasee racord din SRM TRANSGAZ la colector cazane 4,5,6,7


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.976.812 RON

Castigatorul Licitatiei: PEGAMONT S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 95442/17.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala:  Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240050, Romania, Punct(e) de contact:  LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250 733601;+40 250 733602 int.365;366;367, Email:  [email protected], Fax:  +40 0250 732890, Adresa internet (URL):  http: //www.cetgovora.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie trasee racord din SRM TRANSGAZ la colector cazane 4, 5, 6, 7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurare furnitura si executie lucrari conform Caiet de sarcini si Proiect Tehnic -beneficiar in aceleasi conditii tehnice de executie impuse de SNTGN TRANSGAZ pentru executieconducta de racord si SRM.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
45255121-3-Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 976, 812RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 583 Denumirea: Executie trasee de racord din SRM TRANSGAZ la colector cazane 4, 5, 6, 7.
V.1) Data atribuirii contractului 10/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PEGAMONT S.A.
Adresa postala:  str. Malu Rosu, nr. 6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  105200, Romania, Tel. 0744333519;0244/262411, Email:  [email protected], Fax:  0244/262129
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1976812.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Executia lucrarii pentru alimentarea cu gaze naturale a SC CET GOVORA SA prin contract perfectat deSocietatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA cu SC PEGAMONT SAeste in desfasurare;Executantul SC PEGAMONT SAeste o firma specializata care indeplineste toate conditiile tehnice de executie, fiind selectatdintr-un nr. de 4 (patru) ofertanti in baza unei proceduri publice (licitatie deschisa);Executantul SC PEGAMONT SAdetine organizare de santier, infrastructura , baza materiala si resurse umane pentru realizarea la termen si in conditii de asigurare a calitatii lucrarii impuse de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA ;Estenecesara executia lucrarii pana la 10 decembrie 2010, pentru perfectarea contractului de furnizare gaze pe anul 2011.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL VALCEA
Adresa postala:  Str. Scuarul Revolutiei, nr.1, Localitatea:  RAMNICU VALCEA, Cod postal:  240030, Romania, Tel. 0250-739120, Fax:  0250-732207
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Fax:  -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritate contractanta
Adresa postala:  Str, Industriilor, nr.1, Localitatea:  RAMNICU VALCEA, Cod postal:  240050, Romania, Tel. 0250-733601, Fax:  020 732890, Adresa internet (URL):  www.cetgovora.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2010 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer