Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Expertiza stare metal carcasa CIP+CMJP la turbina nr.1 din CET Grozavesti, scadenta conform PE 030


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.800 RON

Castigatorul Licitatiei: FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 117060/25.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107939
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala:  Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060021, Romania, Punct(e) de contact:  ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. 0214079973, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0213166574, Adresa internet (URL):  www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Expertiza stare metal carcasaCIP+CMJPla turbina nr.1 din CET Grozavesti, scadenta conform PE 030
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: CET Grozavesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Expertiza stare metal carcasaCIP+CMJPla turbina nr.1 din CET Grozavesti, scadenta conform PE 030 - detalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2033 Denumirea: Expertiza stare metal carcasa CIP+CMJP la turbina nr.1
V.1) Data atribuirii contractului 5/18/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI
Adresa postala:  B-dul Energeticienilor nr.8, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  032092, Romania, Tel. 3464741, Email:  [email protected];[email protected];[email protected], Fax:  3465310
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 200.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Incercari distructive pe proba prelevata din carcasa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021/4083600, Email:  [email protected], Fax:  021/313.28.15, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic SE Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.227, sector 6, etaj 3, camera 305, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060041, Romania, Tel. 0212751386, Fax:  0212751405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2011 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer