Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT si DE ? Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
480.229 RON

Castigatorul Licitatiei: SPECIALIST CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 145028/23.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142087
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: DANILA VIOREL, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT si DE ? Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Cartierele municipiului Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Procedura se refera la achizitia de servicii de expertiza tehnica, audit energetic si proiectare in toate fazele prevazute de H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si in conditiile date de Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de interventie 1.2 ? Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte, privind Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.In cazul prezentei proceduri nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 referitoare la cuantumul procentului de cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
71335000-5-Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
480, 229.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
68
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S116-198033din18.06.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S140-244116din20.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68090 Denumirea: Expertiza tehnica audit energetic DALI PT ?i DE Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 528213.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75160.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 68091 Denumirea: Expertiza tehnica audit energetic DALI PT si DE Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 584316.15 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83143.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 68092 Denumirea: Expertiza tehnica audit energetic DALI PT si DE Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 453957.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 64594.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 68093 Denumirea: Expertiza tehnica audit energetic DALI PT ?i DE Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 454868.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 64724.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 68096 Denumirea: Expertiza tehnica audit energetic DALI PT ?i DE Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 486493.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69224.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 68099 Denumirea: Expertiza tehnica audit energetic DALI PT ?i DE Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte lot 6
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala: Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 081563, Romania, Tel. +40 766070079, Email: [email protected], Fax: +40 318170160, Adresa internet (URL): www.specialistconsulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 443003.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63036.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 68100 Denumirea: Expertiza tehnica audit energetic DALI PT ?i DE Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte lot 7
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Platzer Construct S.R.L.
Adresa postala: str. Anul 1821, nr. 4, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051803, Romania, Tel. +40 762456777, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 461636.45 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60345.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD, SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-DUL VASILE MILEA, NR. 2-4, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2013 13:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer