Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXPERTIZARI STARE TEHNICA UTILAJE DE CARIERA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
316.615 RON

Castigatorul Licitatiei: TREFO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135080/11.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126443
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii LucrariSi Servicii Miniere, Tel. +40 0253372556-227, In atentia: Ing. LeataAlina, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXPERTIZARI STARE TEHNICA UTILAJE DE CARIERA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului- cariere
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciuldefataaredreptscopinspectiasiexpertizareastarii constructiei metalice a cinci excavatoarecuroatacucupetipERc 1400 x 30 / 7 din carierele E.M. Rovinari, pentru prelungirea duratei normale de functionare conform HG 2139/2004, precum si prelungirea duratei de viata.Expertiza tehnica a constructiei metalice reprezinta o cercetare cu caracter tehnic facuta de un expert, sau un grup de experti, la cererea beneficiarului.Efectuarea serviciului de expertizare se va incadra intr-o perioada de maxim 25 de zile si se va efectua in doua etape: ? Etapa I: 10 zileInspectia tehnica a constructiei metalice (vizual si cu aparatura);? Etapa II: 15 zileElaborare si prezentare documentatie.Inspectia tehnica a constructiei metalice a excavatoarelor ERc 1400x30/7 se poate desfasura: ? in perioada reparatiilor anuale LN3 programate.? in perioada de revizie lunara, in zilele de sambata si duminica sau in perioada de functionare a excavatorului daca nu sunt alte posibilitati (in acest caz, serviciul se va executa in perioada de revizii LN1.1, LN1.2, fara a influenta functionarea utilajului).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50712000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor mecanice de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
316, 615RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 201/ER Denumirea: EXPERTIZARI STARE TEHNICA UTILAJE DE CARIERA
V.1) Data atribuirii contractului 04.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TREFO S.R.L.
Adresa postala: SAT ROSIA JIU, Localitatea: Farcasesti, Cod postal: 217235, Romania, Tel. 0253371947, Email: [email protected], Fax: 0253371947
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 316615.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art.11, alin. 4, cu respectarea alin .5 din HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei.Ofertantul poate sa depuna o declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprezentantul sau legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).In conformitate cu art. 189 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Daca oferta este depusa de un grup deagenti economici asociati, pentru abeneficia deprevederile Legii 346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerii financiare, in plic inchis, pana la departajare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul GorjSectiunea comerciala
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu 34, jud.Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviviul juridic
Adresa postala: str. Energeticianului , nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer